Синтаксис и семантика

Запознай се с езика на системите за управление на бази данни

Релации

Научи разликата между one–to-one, one-to-many, many-to-many

CRUD операции

Разучи основните операции с БД

Практика

Упражнения от реална среда върху БД

Бази данни - Ниво 1

60 часа на място безплатно

В теоретичната част на курса ще бъдат разгледани основните принципи при проектиране на релационни бази данни, видовете релации, както и проблемите свързани с нормализацията на бази данни. Практичната част на курса, е насочена към прилагане на CRUD операции.

Запиши ме

Този курс ще започне скоро! За повече информация свържете се с нас