Релационни ограничения

Научи как да свързваш таблици с релационни ограничения

Транзакции

Разбери как да контролираш достъпа до данните, с които работиш

Съхранени процедури

Улесни работата си, като се научиш да използваш съхранени процедури

MySQL/MSSQL

Ще бъдат разгледани реални примери, чрез които паралелно ще се запознаеш с двата езика

Бази данни - Ниво 2

60 часа на място безплатно

Знанията придобити в курса по Бази Данни 1 ще бъдат надградени и разширени чрез изучаването на релационни ограничения, трансакции, писане и използвване на съхранени процедури, работа с изгледи и други. Практическите примери ще бъдат разглеждани паралелно за MySQL и MSSQL.

За да запишеш този надграждащ курс е необходимо да си завършил курса Бази Данни – Ниво 1

Запиши ме

Този курс ще започне скоро! За повече информация свържете се с нас