Често задавани въпроси

Общи условия и записване на курса
В Пловдив разполагаме с две зали с капацитет за 18 курсиста, а в Стара Загора с една зала за 30 курсиста. Те са оборудвани с всичко необходимо.Приетите в присъствена форма на обучение работят на предоставените от нас компютри. Курсът е напълно безплатен за всичките си нива. Не е необходимо предоставянето на лични документи в нито един момент.
Няма обвързване с договор.
Не се приемат хора след стартирането на курса.
Продължителността на курсовете е 4 месеца. Нови курсове започват през януари, май и септември.
Следващия период на кандидатстване ще започне в края на април, а началото на курсовете е през септември.
Стартирането на периода за кандидатстване ще бъде обявен както тук, така и в нашата facebook страница.
Очакваме ви! Поздрави от екипа на Web Academy.
Кандидатстване
Кандидатстването за следващият сезон ще бъде възможно през август.
Имай предвид, че след изтичане на срока кандидатури не се приемат.

Абонирай се тук, ако искаш първи да получиш информация за следващия отворен период на кандидатстване.
Входни изпити и класиране
Входните изпити зависят от курса, който искате да запишете и са както следва:
Front-End 1 – IQ, ИТ и тест по английски език.
Front-End 2 – тест върху материала изучен в курса Front-End 1.
PHP 1 – тест върху материала изучен в курса Front-End 1.
Входните изпити се провеждат онлайн като влезете в „Учебен портал“ след като сте избрали курса, за който кандидатствате. Всички тестове трябва да бъдат решени, за да участвате в класирането.
Класирането става на база резултатите от изпита/изпитите. След това курсистите с най-висок резултат са приети присъствено, останалите в онлайн форма, а хората, които не са преминали входния бал нямат достъп до материалите.
Курса ми изчезна -> Резултатите не са достатъчни, за да бъдете приет или имате нерешен изпит и не получавате достъп до материалите.
Кандидатствах за присъствено, но съм онлайн -> не са стигнали местата, за да сте присъствено. Имате възможност на по-късен етап да се прехвърлите, когато обявим, че има свободни места.
Приет присъствена форма на обучение -> при отсъствия от лекциите ще бъде освободено мястото. На първата лекция ще бъдат обяснени всички подробности.
Приет онлайн -> Имате възможност на по-късен етап да се прехвърлите, когато обявим, че има свободни места. Чете лекциите, решава упражненията, пише домашните и се явява на междинни изпити – дистанционно. Като единствено финалният изпит е присъствено.
Приетите ще получат email с информация за деня на провеждане на курсовете и часа.
Кандидатстването за следващият сезон ще бъде възможно през август.
Може да се абонирате, за да получите първи информация за следващият период на кандидатстване. Kато кликнете тук.
Пловдив
Занятията ще се провеждат на адрес: гр. Пловдив, бул. 6-ти септември №152 ет. 3.
за приетите в присъствена форма на обучение.
Стара Загора
Бизнес център Линк, бул. Цар Симеон Велики №168А, етаж 3 офис 36 (входа на сградата е от към улица Ангел Кънчев)
Материалите се качват до пет дни, а видеата до 10 дни след преминаването на лекцията.

Грешка 404 се появява и остава до качването на първата лекция.
Домашни
Всеки курс има домашни като те не са всяка седмица. Домашните са активни 7 дни. Тоест ако проверявате сайта ни за домашни всяка събота и неделя ще се справите със сроковете. Домашни след срока не се приемат. Оценките от домашните нямат тежест за сертификата, но проверката на домашни носи точки.
За повече информация виж. „Сертификати“.
Междинни изпити
За всеки курс има два междинни изпита, който се провеждат във формата на входните(тест със затворени въпроси). Онлайн форма на обучение ще имат възможност в продължение на една седмица след датата на пускане на изпита да го решат. Обучаващите се присъствено трябва да дойдат в залата, в която се провежда курса им. Оценките от междинните изпити имат тежест за сертификата.
За повече информация виж. „Сертификати“.
Финален изпит
Финалният изпит се провежда присъствено независимо от формата на обучение. Той е в две части теоретична и практическа. При теоретичната не може да се ползват лекции и google и др подобни. Практическата част протича в близка до работната среда. Позволени са всички форми на материали и съветване с различни сайтове, без консултация с други хора.
За оформянето на оценка и критерии за взимане на сертификат виж. „Сертификати“.
Крайната оценка
се образува по следната формула:
50т максимално от финалният изпит
30т максимално от междинните изпити
Останалите 20т се генерират от присъствия и проверени домашни:
1т за едно присъствие
1т за една проверена домашна
* Могат да се печелят точки от домашни докато има налични.
Минимални изисквания,
за да се изчислява оценка:
Финалният изпит се състои от две части теория и практика.
Трябва и на двете резултата да е по-висок от 60%
*За получаване на сертификат трябва крайният резултат да е над 60т

*Само финалният изпит е задължителен, но ако някой изкара 100% на него това му дава 50т, което не е достатъчно за получаване на сертификат
Пример:
Студент А: Резултати от финалният изпит: теория: 100%, практика: 80%
Тоест смятаме средно аритметично на двете стойности (100+80) / 2 = 90. След това смятаме 90% от тежестта, която е 50т.

Резултата е (90 . 50) / 100 = 450 / 100 = 45. Тоест от финалният изпит студент едно получава 45т Аналогично е за всички останали изчисления.
*Има два междинни изпита и общата им тежест е 30т.
*На сертификата не пише процентите