За професията Front-end програмист

Front-end програмистите създават съвременни и интерактивни интернет сайтове, като осигуряват тяхната основна функционалност и удобна навигация. Завършилите с отличие курсовете по Front-end програмиране ще притежават необходимите знания и умения, за да създават професионални, гъвкави и интерактивни уеб сайтове. С тази подготовка бихте могли да се реализирате като специалисти в областта на визуалната репрезентация на уеб продукти и да станете търсен front-end уеб кадър във всяка една ИТ компания.

Front-end програмист

Описание на специалността

Успешно дипломиралите се курсисти, ще притежават базови умения за изграждане на основни уеб сайтове и тяхната визия.

Какво да очаквате:

Очаквана стартова заплата – 600 лв.

40% Complete

Продължителност на учебната програма – 5 месеца

60% Complete

Степен на трудност

50% Complete

Програмата включва изучаването на следните технологии

HTML

CSS

JavaScript и jQuery

Smarty и други

Учебен план

  • Front-end за начинаещи
  • Front-end за напреднали
  • Front-end за специалисти
  • Сертифициране

    Cлед завършването на тази програма, ще имаш нужните базови познания, за да почнеш работа в ИТ индустрията. Ще можеш да създаваш и управляваш проекти, ще притежаваш задължителните умения, с които ще можеш да надграждаш професионалния си профил.