JSON

JavaScript Object Notation е начина, по който различни Front-end библиотеки "комуникират" помежду си

Bootstrap

Front-end библиотека с отворен код, съдържаща множество готови предварително зададени UI компоненти

Kendo UI

Уеб библиотека улесняваща работата на програмистите, базирана на Bootstrap, AJAX, JSON. Разработена от Telerik

Теория и практика

ще научите технологии и подходи, които трябва да знаете за да може да програмирате.

Front-end за специалисти - Ниво 3

60 часа на място безплатно

Знанията придобити в курса по Front-end 2 ще бъдат обогатени и надградени чрез изучаването на библиотеки с готови компоненти като Twitter Bootstrap, Kendo UI и други

Twitter Bootstrap съвместно с Kendo UI представят нови хоризонти в създаването на уеб страници чрез възможностите за изграждане на сайт чрез предварително дефинирани UI елементи.

Запиши ме

Начална дата: 13-09-2016 Крайна дата: 20-12-2016
Крайна дата за записване: 06-09-2016 23:59:59