Въведение във Front End програмирането

 • HTML Тема 1

  В темата ще бъдат разгледани основните понятия и термини в уеб програмирането, и обособяването на текста в отделни абзаци

  • Основни дефиниции
  • HTML Entities
  • Глобални атрибути
  • Вмъкване на CSS & JS
  • URL адреси
  • xHTML
  • META тагове
  • Параграфи и разделители
  • Заглавия
  • Цитати
 • ИЗПИТ

 • HTML Тема 2

  В темата ще бъдат разгледани различните начини за форматиране и стилизиране на текст, вмъкване на изображение, създаване и използване на хипервръзки.

  • Форматиране на текст
  • Фразеологични тагове
  • Изображения
  • Хипервръзки
  • Списъци
 • ИЗПИТ

 • HTML Тема 3

  В темата ще бъдат детайлно разгледани възможностите за създаване и влагане на таблици.

  • Таблици
  • Фрейми
 • ИЗПИТ

 • HTML Тема 4

  Темата е насочена изцяло върху работата с форми – средството чрез което потребителите комуникират със сайта

  • Работа с форми
 • ИЗПИТ

 • Cascading Style Sheets(CSS)

  • Вмъкване на CSS (преговор от HTML)
  • Селектори
  • Клас или Идентификатор?!
  • Форматиране на текст
  • Задаване на Background
  • Подравняване
  • Отстъпи
  • Рамки
  • Позициониране на елементи
  • Визуални ефекти
  • Before & After
  • Оформление на списъци, форми и др.
  • Други (visibility, overflow, white-space…)
 • ИЗПИТ

 • JavaScript – Тема 1

  Запознаване със синтаксиса на JavaScript

  • Що е то променлива?!
  • Синтаксис и семантика
  • Цикли
  • Управляващи конструкции
 • JavaScript – Тема 2

  Приложение на JavaScript и работа с HTML елементи

  • Работа с HTML елементи
  • Динамично добавяне на елементи
  • Пренасочване
 • ИЗПИТ ВЪРХУ JavaScript

 • ФИНАЛЕН ИЗПИТ

 • ЗАВЪРШВАНЕ НА КУРС „ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМИРАНЕТО“

60 Часа


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Obcaecati molestiae id ipsum ipsa repudiandae. Voluptatum, molestias, quas magnam repellat quos facilis sequi. Ullam optio eius deleniti dolore quasi doloribus ipsam incidunt perferendis.

Dolores, corrupti, laborum, officia sit aliquam doloremque accusantium nemo sunt veniam est incidunt perferendis minima obcaecati ex aperiam voluptatibus blanditiis eum suscipit magnam dolorum in adipisci nihil ipsam perspiciatis molestiae!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Suscipit dignissimos inventore cupiditate expedita saepe enim nobis nostrum? Laborum, laudantium, maiores, cupiditate, perspiciatis at ad accusamus corporis sed ipsam et velit!

Incidunt, harum itaque voluptatum asperiores recusandae explicabo maiores. Alias, quos, ex impedit at error id laborum fugit architecto qui beatae molestiae dolorum rem veritatis quia aliquam totam accusamus perferendis. Nulla!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia, rerum unde doloribus accusamus pariatur non expedita quibusdam velit totam obcaecati. Consequatur, deserunt, asperiores quam nisi earum voluptates animi labore tempore!

Dolorum, aliquam, totam labore saepe error a eum culpa assumenda sint laudantium ipsa iure ullam et dicta nesciunt repellendus optio voluptatibus reprehenderit odit officia fugiat necessitatibus recusandae architecto ad neque?