ООП

Парадигма в програмирането, която моделира една програмна система чрез набор от взаимодействащи обекти

Многонишково програмиране

Възможността за изпълняване на няколко редици от програмни инструкции едновременно

Entity Framework

Обектно-релационна проекция, която позволява работа с релационни данни

Филтри на действията

Логика преди метода, която определя неговата видимост в приложението

.NET за напреднали - Ниво 2

120 часа на място безплатно

Второ ниво на курса по .NET разкрива основни принципи на работа с .NET MVC архитектурата, както и начини за бързо и ефективно програмиране.

За да запишеш този надграждащ курс е необходимо да си завършил курса .NET за начинаещи – Ниво 1.

Запиши ме

Този курс ще започне скоро! За повече информация свържете се с нас