Новини

Кати Микова
  - Кати Микова

Пловдив привлече три големи аутсорсинг компании

С напредъка на аутсорсинг индустрията в България, няколко града вече са облагодетелствани от потенциален излаз към по-добро и продуктивно развитие, което ще предостави шансове за работа на повече хора. След София, другият голям град, който се доказва като интригуващ и интересен център за инвестиции от страна на множество аутсорсинг компании е Пловдив. Във връзка с форума за аутсорсинг „България като аутсорсинг дестинация“, кметът инж. Иван Тотев коментира че: „Пловдив има потенциал за разкриване на поне пет хиляди нови работни места в сектора в следващите години.“

В началото на 2015 година три водещи фирми Scale Focus, 60К и UNIFY отварят офиси в Пловдив. Това което е привлекло инвеститорите се обяснява с ненадминатото географско положение на града, високи демографски индикатори, отлично качество на живот и, не на последно място, добрата образователна система. Всички тези фактори дават възможност за осъществяването на множество бизснес-стратегически идеи. „Добрите демографски показатели, стратегическото географско положение, високото качество на живот и развитата образователна система нареждат Пловдив като втория притегателен център в България за инвестиции в информационните технологии и аутсорсинг бизнес процесите“, посочи по време на форума заместник-кметът Стефан Стоянов. Също така той допълва, че фактът че Пловдив е селектиран за Европейска столица на културата за 2019 г. и неговото развитието като туристически и културен център става причина за привличането на нови инвеститори.

Една от фирмите, а именно 60К, сподели, че планират да отворят офиса си в Пловдив в началото на 2015 г. като стартират с персонал от 100 души. До края на годината обаче наетата работната ръка ще нарасне до 150-200 души. Измежду задължителните изисквания за работа ще бъдат владеенето на английски език. Конкретните умения за работа в 60К ще бъдат развивани и доразвивани чрез обучения, практики и курсове, предоставени от компанията.

По време на проведената конференция, която беше организирана от Община Пловдив и „Индъстри Уоч“ в партньорство с Българската аутсорсинг асоциация, Българската агенция за инвестиции, ИКТ Клъстер Пловдив и Българската асоциация на софтуерните компании, фирмите кандидатки обсъдиха трудностите и пречките, които се срещат често при хода на развой на една ИТ аутсорсинг компания в страната ни. Дискусията изтъкна, че един от основните проблеми е липсата на подходящи кадри, които да са достатъчно квалифицирани за услугите, които извършват. Като резултат, това води до ред реформи като промени в образователната система в държавата. Тези реформи от своя страна включват сътрудничество в областта на реализирането на проекти, както и привличането на опитни преподаватели от индустрията в учебните заведения.

ИТ секторът е един от най-кардиналните двигатели за растеж в България. Правилното подпомагане за разтежът на тази индустрия ще има положително и резултатно влияние не само върху бюджета на отделните общини, но и върху този на държавата като цяло.

Остави коментар