Новини

Кати Микова
  - Кати Микова

Сега всеки един желаещ, който иска да се усъвършенства и реализира в ИТ, един от най-добре платените сектори, както в страната, така и в чужбина, може да кандидатства и да се запише за предпочетен курс.

Обучението в Web Academy започва на 14 Октомви, 2015г. и ще се провежда в гр. Пловдив. Кандидатстването за Уеб Академията на BGO включва два процеса – регистрация и предварителен изпит. Записването представлява попълване на кратък онлайн формуляр, където ще предоставите основна информация за себе си и ще се регистрирате в системата. Изпитът се състои от три части – тест по английски, ИТ и IQ тест. Преминаването им ще гарантират успешното записване за първия курс в Уеб Академията.
Всички курсове са напълно безплатни и са групирани в няколко професии. Избирайки типа професия, вие ще изберете и определения вид курс, който трябва да завършите за зададената професия. Професиите включват:

• Front-end програмист
• PHP програмист
• .Net програмист

Съответно, специализираните обучителни курсове по тях са:

• Подготвителен курс, с предмети на изучаване – Компютърна архитектура, Операционни системи, Текстообработка, Интернет
• Въведение във Front-end, с предмети на изучаване – HTML, CSS, JavaScript, Теория и практика
• Бази данни за начинаещи – Ниво 1, с предмети на изучаване – Синтаксис и семантика, Релации, CRUD операции, Практика
• Бази данни за напреднали – Ниво 2, с предмети на изучаване – Релационни ограничения, Транзакции, Съхранени процедури, MySQL/MSSQL
• PHP за начинаещи – Ниво 1, с предмети на изучаване – Синтаксис, Семантика, Връзки с база данни, Практически проект
• PHP за напреднали – Ниво 2, с предмети на изучаване – ООП, MVC, CODE Injection, Практика
• PHP за специалисти – Ниво 3, с предмети на изучаване – Autoloader, ErrorHandler, ORM, Source Control
• .Net за начинаещи – Ниво 1, с предмети на изучаване – MVC структура, C#.NET, Запазване на данни, Изграждане на Уеб приложение
• .Net за напреднали – Ниво 2, с предмети на изучаване – ООП, Многонишково програмиране, Entity Framework, Филтри на действията
• .Net за специалисти – Ниво 3, с предмети на изучаване – Шаблони за дизайн, Уеб услуги, Source Control, Добри практики

За улесняване и изграждане на по-добро и ефикасно преподаване, всички лекции и изнесени уроци ще бъдат възможни и в онлайн формат, качен след изнасянето им. Изпитите по време на обучителния период се състоят от ежедневни домашни задачи и проекти, които ще имат за цел да следят и тестват прогреса на курсистите.

Остави коментар