ООП

Парадигма в компютърното програмиране, която моделира една програмна система чрез набор от взаимодействащи обекти

MVC

Архитектура, която разделя бизнес логиката от графичния интерфейс и данните

CODE Injection

Предпазване от инжектиране на злонамерен код в разработваните приложения

Практика

Практически упражнения върху разработването на код с MVC и ООП

PHP за напреднали - Ниво 2

120 часа на място безплатно

PHP програмиране - Ниво 2 ще представи концепциите на Обектно Ориентираното Програмиране (ООП), използването на MVC архитектура и други добри практики.

Запиши ме

Начална дата: 09-05-2016 Крайна дата: 15-08-2016
Крайна дата за записване: 08-05-2016 23:59:59