Компютърна Архитектура

Запознай се с устройството на компютъра и как неговите различни компоненти комуникират помежду си

Операционни Системи

Научи основите на компютърния системен софтуер, управляващ ресурсите на хардуера и софтуера

Текстообработка

Разучи богатите възможности за текстообработка, които компютърът предоставя

Интернет

Разбери за неограничените възможности, които Интернет предлага и се възползвай от тях

Курс по обща компютърна грамотност

60 часа онлайн безплатно

В подготвителния курс ще се запознаеш с основите на компютърната архитектура, операционните системи, най-често използваните техни функции, работа с текстов редактор, Интернет и други.

Запиши ме