OS

Методи за разработка

Различните процеси или методологии, които са избрани за разработване на проекта в зависимост от насоката и целите

OS

Типове тестове

Различни видове тестване на софтуер се извършват, за да се постигнат различни цели при тестване

OS

Техники за тестване

Процес на мислене, който ни помага да изберем добър набор от тестови случаи подходящи за конкретния софтуер

OS

Теория и практика

Ще придобиеш теоретични познания съчетани с реален практически опит

QA за начинаещи

60 часа на място безплатно

В курса ще се запознаеш със софтуерното тестване като процес, ще преминеш през основните фази, етапи, нива и типове тестване. Освен тестване и описване на дефекти, ще се научиш да разчиташ и use case диаграми.

Запиши ме

Начална дата: 21-09-2018 Крайна дата: 21-12-2018
Крайна дата за записване: 14-09-2018 23:59:59