Това е страницата с конструктора.

Зареждане ...


Изберете инвариант от изброените категории за да го добавите към конструктора:

Деклариране на данни

Деклариране на променлива aДеклариране на празен масив а

Въвеждане на данни

Искане потвърждение от потребителя.Въвеждане на данни от потребителя. (prompt)

Вмъкване на данни

Присвояване на стойност в променливаПрисвояване на стойности в масив

Извеждане на данни

Извеждане на а (alert)Извеждане на а (console.log)Извеждане на текст (alert)

Проверка на условие

Проверка на условие a < bПроверка на условие x == textПроверка за четност на променлива а

Обхождане

Обхождане на масив а

Работа с дати

Дефиниране на Date обектВземане на годинаВземане на ден от месецаВземане на ден от седмицата

Преобразуване на данни

Стринг до ЧислоСтринг до Масив

Намиране на Разни

Намиране на най-малка стойност в масивНамиране на най-голямата стойност в масивНамиране броя на елементите на масив

Достъпване на DОМ елементи

Достъпване на елемент по IDДостъпване на елементи по класДостъпване на елементи по тагДостъпване на елементи чрез CSS селекторПромяна стила на елементПромяна на innerHTML на елемент

Функции

Извикване на функцияДеклариране на функцияИзход от функция

Разни

Събиране (намиране на А + B)Изваждане (намиране на A - B)Умножение (намиране на A * B)Деление (намиране на A / B)Деление по модул (намиране на A % B)Присвояване на израз на променливата A
Изберете инвариант от изброените категории за да го добавите към конструктора: