Добре дошли!

Тази система има за цел да ви помогне в изграждането и развитието на алгоритмично мислене, посредством предварително дефинирани инварианти. Надявам се да ви бъде полезна!