В момента няма активни
курсове по .NET

За професията .NET програмист

.NET програмистите създават модерни уеб сайтове и платформи. .NET е един от няколкото основни програмни езика, които се използват за написването на тези програми и приложения.
Успешно завършилите нашите курсове ще притежават умения за изграждане и реализиране на средноголеми, многослойни уеб приложения. С придобитите знания ще можете да внедрявате интерактивност в разработените приложения, да поддържате и надграждате вече работещи уеб продукти.
С усвояване на професията .NET програмист ще бъдете едни от търсените и предпочитани професионалисти на пазара на труда.

.NET за начинаещи - Ниво 1

Описание на специалността

В първото ниво на специалността .NET програмист курсистите ще преминат обучение през трите основни курса:

Успешно дипломиралите се курсисти, ще притежават основни умения за изграждане на основни уеб сайтове и приложения и ще могат да оперират с богат набор от технологии.

Какво да очаквате:

Очаквана стартова заплата – 800 лв.

60% Complete

Продължителност на учебната програма – 6 месеца

50% Complete

Степен на трудност

35% Complete

Програмата включва изучаването на следните технологии

HTML 5

CSS 3

Jquery

Управление на проекти

.NET за напреднали - Ниво 2

Описание на специалността

Във второто ниво на специалността .NET програмист, курсистите ще преминат обучение през трите основни курса:

Успешно завършилите курсисти, ще притежават умения за изграждане на средноголеми, многослойни уеб приложения. Благодарение на знанията придобити в курса "Front-end за напреднали" курсистите ще могат да внедряват интерактивност в разработените приложения, а благодарение на изучаваната MVC архитектура, ще бъде лесна поддръжката и бъдещето надграждане на изградените продукти.

Какво да очаквате:

Очаквана стартова заплата – 1200 лв.

60% Complete

Продължителност на учебната програма – 6 месеца

50% Complete

Степен на трудност

65% Complete

Програмата включва изучаването на следните технологии

Front-end програмиране

Бази Данни

.NET

Управление на проекти

.NET за специалисти - Ниво 3

Описание на специалността

В третото ниво на специалността .NET програмист, курсистите ще преминат обучение през трите основни курса:

Успешно завършилите курсисти, ще притежават умения за изграждане на средноголеми, многослойни уеб приложения. Благодарение на знанията придобити в курса "Front-end за специалисти" курсистите ще могат да внедряват интерактивност в разработените приложения, а благодарение на изучаваната MVC архитектура, ще бъде лесна поддръжката и бъдещето надграждане на изградените продукти.

Какво да очаквате:

Очаквана стартова заплата – 2500 лв.

60% Complete

Продължителност на учебната програма – 6 месеца

50% Complete

Степен на трудност

95% Complete

Програмата включва изучаването на следните технологии

Front-end програмиране

Бази Данни

.NET

Управление на проекти